Home » Wijkhuys Nijverheid (v/h VertierKwartier) » Nieuws Wijkhuys Nijverheid ( v/h VertierKwartier )

Ontwikkelingen VertierKwartier

Goed nieuws! Na vele voorbereiding achter de schermen, waarbij Welbions, bewonerscommissie Klokstee, Carintreggeland en Wijkracht betrokken zijn, kunnen nu de nieuwe ontwikkelingen in het Vertierkwartier bekend worden gemaakt.
Binnenkort zal de Hengelose welzijnsorganisatie Wijkracht de hoofdhuurder worden van deze ruimte, en hier één van haar drie Wijkhuyzen ontwikkelen: Wijkhuys Nijverheid. Een Wijkhuys is een centrale ontmoetingsplek in de stad, waar dagelijks activiteiten en voorzieningen georganiseerd worden voor ouderen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning waar nodig, staan centraal. Wijkracht zal hier nauw samenwerken met Carintreggeland, die een deel van de ruimte op een aantal dagen blijft gebruiken voor haar dagbeleving. Bovendien is het een plek waar Wijkracht samen met bewoners (wijk en Klokstee) en partners het aanbod ontwikkelt en voortdurend laat aansluiten op de behoeften van de doelgroep.
Uw vertrouwde activiteiten blijven dan ook bestaan, en worden aangevuld met meer activiteiten en voorzieningen voor ouderen.

Hierdoor zal de ruimte een continue ruime openstelling krijgen, en is er doordeweeks een vaste basis van beroepskrachten en vrijwilligers die incidentele en vaste bezoekers verwelkomen. Ook worden in de Wijkhuyzen extra voorzieningen ontwikkeld ter ondersteuning van ouderen. Denk bijvoorbeeld aan vaste momenten in de week waarop ook medewerkers van het gemeentelijk Zorgloket en WMO aanwezig zijn om dichtbij vragen te beantwoorden en zaken voor u te regelen.

De verbouwing start op 24 januari aanstaande. Vanaf dat moment is de ruimte tijdelijk niet meer toegankelijk. Activiteiten kunnen dan tijdelijk niet plaatsvinden. Naar verwachting is de ruimte eind maart helemaal klaar en kunnen we elkaar dan ontmoeten bij alle gezellige activiteiten.

Alle bewoners van De Klokstee hebben een brief ontvangen met uitgebreide informatie. Met de vrijwilligers en docenten van de activiteiten wordt via brief en gesprekken afgestemd.