Wilt u collecteren binnen de Klokstee, volg dan onderstaande procedure.

Collecteren binnen de Klokstee kan alleen met de collectebus, dus niet met digitale hulpmiddelen zoals b.v. geen mobiele bank-app, Tikkie-app of QR-scanner.

Een instantie die wenst te collecteren dient schriftelijk ( t.a.v. het secretariaat van de BewonersCommissie Klokstee > adres Jacobastraat 33 7555HN Hengelo ov ) of via mail een verzoek in met daarbij een voorbeeld van de A4 voor de publicatieborden bij de BewonersCommissie Klokstee (BCK).
Op de A4 staat dan de instantie waarvoor en de data waarop men collecteert, een kopie van de vergunning tot collecteren en de gegevens ( liefst met foto ) van de collectant(en).

Kan/mag via email bcklokstee@gmail.com
De huismeester en de BewonersCommissie Klokstee bepalen dan in onderling overleg wie wel of geen toestemming krijgen.

Als een instantie toestemming wordt gegeven, dan kan die de 7  A4-tjes voor de publicatieborden bij het secretariaat in de bus doen en een PDF opsturen voor op de website. De formulieren dienen minstens 1 week voor de collecte op de publicatieborden te hangen om een collecte doorgang te laten vinden.
DUS DE 7 FORMULIEREN GRAAG 14 DAGEN VOOR DE COLLECTE IN DE BRIEVENBUS VAN DE SECRETARIS DOEN!!!!!

Wij zorgen er dan voor dat op elk publicatiebord een A4 komt te hangen waarop de bewoners kunnen zien wie en wanneer men komt collecteren en als een PDF is opgestuurd staat deze ook op onze website.

De collectant(en) dient/dienen zich bij het collecteren ook te kunnen legitimeren.

De bewoners kunnen dan de personen ( die hun naam dienen te noemen voor de videofoon en tevens moeten aangeven waarvoor ze collecteren ) toegang verlenen tot het gebouw.

Andere (onbekende ) personen worden dus nooit toegelaten ter bescherming van onze  eigendommen en veiligheid.

Mochten de bewoners toch “collectanten” onaangekondigd  aan de deur krijgen, dan worden die “collectanten” verzocht per direct het gebouw te verlaten en bellen de betreffende bewoners direct iemand van de BewonersCommissie en/of de politie.