De Bewoners Commissie Klokstee vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarvan 1 vergadering de algemene jaarvergadering ( in het voorjaar )  is.

Vergaderdata 2023:

  9 februari 2023

25 mei 2023

   6 juli 2023

14 september 2023

23 november 2023

Allen op donderdag van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur in het Wijkhuys Nijverheid.

Zo nodig kan/zal er een vergadering gepland worden buiten deze data.

 

Jaarvergadering op maandagavond 6 maart 2023 van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in het Wijkhuys Nijverheid. Inloop 19.15 uur.

 

De BewonersCommisie Klokstee  (BCK) vergadert 2 keer per jaar met Bewoners Overleg Nijverheid (BON) en wel op:

17 april 2023 in de Bouwmeester van 13.30 tot 15.00 uur.

   6 november 2023 in Wijkhuys Nijverheid van 13.30 tot 15.00 uur.