Home » Bewonerscommissie » Vergaderdata

De Bewoners Commissie Klokstee vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarvan 1 vergadering de algemene jaarvergadering ( in het voorjaar )  is.

Vergaderdata 2022:

10 februari 2022 ( voorbereidingsvergadering voor jaarvergadering ) deze vergadering wordt vanwege de verbouwing van het VertierKwartier in de Bouwmeester Marthastraat 20 gehouden. 

12 mei 2022

7 juli 2022

22 september 2022

24 november 2022.

Allen op donderdag van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur in het VertierKwartier.

Zo nodig kan/zal er een vergadering gepland worden buiten deze data.

 

Jaarvergadering op een maandagavond 30 mei 2022 van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur in het VertierKwartier.