Home » Bewonerscommissie » Vergaderdata

De Bewoners Commissie Klokstee vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarvan 1 vergadering de algemene jaarvergadering ( in het voorjaar )  is.

Vergaderdata 2022:

10 februari 2022 ( voorbereidingsvergadering voor jaarvergadering )

19 mei 2022

7 juli 2022

22 september 2022

24 november 2022.

Allen op donderdag van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur in het VertierKwartier.

Zo nodig kan/zal er een vergadering gepland worden buiten deze data.

 

Jaarvergadering op een maandagavond 7 maart 2022 van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur in het VertierKwartier. 

Omdat we in 2020 en 2021vdoor corona verhinderd waren om met de vele belangstellenden en ook zonder voldoende digitale mogelijkheden de vergadering via internet te houden, is besloten dat we in het voorjaar bij de jaarvergadering van 2022 de zaken bespreken die vanuit de vorige jaarvergaderingen zijn blijven liggen.