Kijk op Home onder het kopje Wijkhuys Nijverheid voor de actuele activiteiten en de mogelijkheid om u aan te melden.