BINGO DATUMS 2023

20 jan, 24 febr, 24 mrt, 21 apr, 19 mei, 16 juni, 14 juli, 11 aug, 8 sept,6 okt, 3 nov, 1 dec.Kijk op Home onder het kopje Wijkhuys Nijverheid voor de actuele activiteiten en de mogelijkheid om u aan te melden voor de activiteit waarvoor dat gevraagd is.